Obchodní podmínky a reklamace

Veškeré reklamace, odstraňování a posuzování vad bude prováděno v sídle NEJDVEŘE.CZ s.r.o. 

Kupující je povinen si při dodání nebo před samotnou montáží překontrolovat kvalitu, jakost, rozměry a orientaci dodaných dveří a zárubní. Všechny dveře a zárubně bez montáže lze reklamovat nebo vyměnit jen s originálním záručním listem od výrobce, který je součástí každého výrobku. Dveře nebo zárubně je nutné vracet v originálním obalu, na kterém jsou kódy/popis, které vyžaduje výrobce při upltnění reklamace a z důvodu další manipulace a přepravy k dodavateli. Nelze vracet jakkoli upravené dveře a zárubně nebo jejich nekompletní části, které si zákazník již částečně nainstaloval.

Důležitá informace: U zakázkové výroby není možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů před dodáním zakázky. Výrobek také nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů. Dle zákona se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a nelze doržet standardní termín vyřízení reklamace, protože dodací termín dveří a zárubní na zakázku je delší než 30 dnů.

Zákazník je povinen si kompletní zakázku vyskladnit do pěti pracovních dnů od obdržení zprávy že jsou dveře skladem. Cena skladného je 150 Kč + DPH za každý započatý den včetně víkendů a svátků. Orientační dodací termíny nejsou závazné.

V případě, že zboží nebude dodáno do stanoveného termínu, zavazuje se tímto dodavatel ponížit cenu doplatku, popř. dovozného o běžné úroky ze zaplacené zálohy a to za počet dnů, o které bylo zboží dodáno později oproti dohodnutému termínu. Dohodnutá částka činí 0,03 % ze zaplacené zálohy za každý den prodlení.

 

  Všeobecné obchodní podmínky

 

  Postup při převzetí zásilky a následné uplatnění reklamace 

 

  Obchodní podmínky bez montáže

 

  Reklamační řád

 

  Povolené odchylky a tolerance výrobních rozměrů dveří a zárubní dle ČSN

 

Top