Obchodní podmínky a reklamace

- Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

- Reklamační termín 30 (třicet) dnů

Zakázková výroba dveří a zárubní je jen orientační a to přibližně 6-8 týdnů a i při kladném vyřízení reklamace a jejím následném uplatnění u daného výrobce a následné výrobě nových dveří nebo zárubní nebo jejich částí je termín vyřízení stejný jako předchozí dodací termín dané zakázky. Je zcela zřejmé že v tomto případě nelze dodržet zákonem danou lhůtu 30 (třicet) dnů, protože výroba je orientačně 6-8 týdnů a jedná se o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. O této skutečnosti je každý zákazník informován odkazem ve specifikaci své objednávky.

 

Veškeré reklamace, odstraňování a posuzování vad bude prováděno v sídle NEJDVEŘE.CZ s.r.o. 

Kupující je povinen si při dodání nebo před samotnou montáží překontrolovat kvalitu, jakost, rozměry a orientaci dodaných dveří a zárubní. Všechny dveře a zárubně bez montáže lze reklamovat nebo vyměnit jen s originálním záručním listem od výrobce, který je součástí každého výrobku. Dveře nebo zárubně je nutné vracet v originálním obalu, na kterém jsou výrobní kódy/popis, které vyžaduje výrobce při uplatnění reklamace a z důvodu další manipulace a přepravy k dodavateli. Nelze vracet jakkoli upravené dveře a zárubně nebo jejich nekompletní části, které si zákazník již částečně nebo zcela nainstaloval.

Zákazník je povinen si kompletní zakázku vyskladnit do pěti pracovních dnů od obdržení zprávy že jsou dveře skladem. Cena skladného je 150 Kč + DPH za každý započatý den včetně víkendů a svátků. Orientační dodací termíny nejsou závazné.

V případě, že zboží nebude dodáno do stanoveného termínu, zavazuje se tímto dodavatel ponížit cenu doplatku, popř. dovozného o běžné úroky ze zaplacené zálohy a to za počet dnů, o které bylo zboží dodáno později oproti dohodnutému termínu. Dohodnutá částka činí 0,03 % ze zaplacené zálohy za každý den prodlení.

Dveře, které mají vystouplé rámečky jak nerezové, skleněné nebo dřevěné mohou mít ostřejší hranu a při čištění a manipulaci je potřeba použít ochranné pomůcky. Vzhledem k povaze a charakteru materiálu a výrobnímu procesu je samozřejmé, že zákazník bere toto na vědomí a bude postupovat rozumně a svědomitě při jakékoliv manipulaci. Věříme, že při dalším zacházení s dveřmi, budete mít vždy na paměti obecné zásady šetrného zacházení a manipulaci, které jsou zcela přirozené a zřejmé, vzhledem k charakteru výrobku. Celoskleněné dveře a všechny skleněné výplně lze čistit vodou nebo čistícími prostředky na okna s čistým měkkým hadříkem např. mikro utěrkou. K čištění používejte ochranné pomůcky a nepoužívejte agresivní chemikálie a ostré nástroje (nůž, žiletka, špachtle atd.). Před samotnou realizací dveře důkladně překontrolujte a v případě jakékoliv reklamace (vada skla, mastný povrch, ostrá hrana atd.) dveře neinstalujte a ponechte v původním obalu. Zákazník musí zabránit kontaktu malým dětem a zvířatům aby se nemohli zranit neopatrným jednáním nebo manipulaci s dveřmi.

Pokud by došlo mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15. Email: adr@coi.cz  Web: adr.coi.cz

 

Doporučené odkazy

Kontaktujte nás

Prodejna Ostrava
NEJDVEŘE.CZ s.r.o.
Infolinka: +420 704 268 506

Top